cze
20
2012
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

konferencjaXSzanowni Państwo,

 

W imieniu Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Koła Naukowego Biotechnologii BioX mamy zaszczyt zaprosić do udziału w X, jubileuszowej Konferencji, która ma na celu zaprezentowanie na forum naszego Uniwersytetu oraz regionu, prac magisterskich studentów V roku kierunku Biotechnologia. Konferencja odbędzie się 22 czerwca (piątek) br. w Auditorium Novum w Fordonie. Streszczenia zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Uczelniane UTP.

 

Do udziału w konferencji szczególnie namawiamy studentów biotechnologii i pokrewnych kierunków (nie tylko z naszego Uniwersytetu), przedstawicieli instytucji naukowych, firmy z regionu zajmujące się gałęziami przemysłu związanego z biotechnologią, młodzież szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą biotechnologią. W trakcie trwania konferencji zostaną przedstawione prezentacje multimedialne najciekawszych prac magisterskich. Przewidziana jest sesja posterowa oraz konkurs na najlepszy plakat i prezentację. Uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkie osoby, które mogłyby być zainteresowane uczestnictwem w konferencji.

mar
25
2010
Autor:
Dr inż. Iwona Jędrzejczyk

konferencja_ad_2010Szanowni Państwo,

 

W imieniu Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Koła Naukowego Biotechnologii mamy zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej, już ósmej, Konferencji, która ma na celu zaprezentowanie na forum naszego Uniwersytetu oraz regionu, prac magisterskich studentów V roku kierunku Biotechnologia. Konferencja odbędzie się 28 maja (piątek) br. w Auditorium Novum w Fordonie. Streszczenia zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Uczelniane UTP.

 

Do udziału w konferencji szczególnie namawiamy studentów biotechnologii i pokrewnych kierunków (nie tylko z naszego Uniwersytetu), przedstawicieli instytucji naukowych, firmy z regionu zajmujące się gałęziami przemysłu związanego z biotechnologią, młodzież szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą biotechnologią. W trakcie trwania konferencji zostaną przedstawione prezentacje multimedialne najciekawszych prac magisterskich. Przewidziana jest sesja posterowa oraz konkurs na najlepszy plakat i prezentację. Uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkie osoby, które mogłyby być zainteresowane uczestnictwem w konferencji.

kwi
22
2009
Autor:
Prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska

konferencja_adSzanowni Państwo,

 

W imieniu Dziekana Wydziału Rolniczego UTP w Bydgoszczy i Koła Naukowego Biotechnologii mam zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w VII Konferencji „Biotechnologia: dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim”, która odbędzie się w Bydgoszczy 29 maja br. Celem Konferencji jest zaprezentowanie Państwu dorobku naukowego tegorocznych absolwentów Biotechnologii i przybliżenie specyfiki studiów na tym kierunku. W programie planujemy sesję plenarną, na której studenci prezentować będą w formie przekazu multimedialnego najciekawsze prace magisterskie, oraz sesję plakatową, w trakcie której wszyscy zainteresowani mogą zadawać magistrantom i ich promotorom szczegółowe pytania dotyczące badań i umiejętności zdobytych podczas studiów na naszej Uczelni. Wśród osób zaproszonych znajdą się przedstawiciele instytucji naukowych, władz i firm z regionu, zajmujących się gałęziami przemysłu związanymi z biotechnologią oraz młodzież szkół średnich. 

 

Uprzejmie proszę o przekazanie naszego zaproszenia wszystkim osobom, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w Konferencji. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: jedrzej@utp.edu.pl

 

W imieniu Organizatorów,

Prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska

Opiekun Koła Naukowego Biotechnologii