maj
28
2011
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Zakład Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poszukuje magistranta do realizacji projektu dr Małgorzaty Cieśli „New proteins implicated in regulation of tRNA transcription in the yeast Saccharomyces cerevisiae Badanie regulacji aktywności polimerazy III RNA u drożdży ze szczególnym uwzględnieniem roli białek zaangażowanych w metabolizm glukozy. Dla studenta przewidziano stypendium naukowe 1000 zł/m-.

kwi
19
2010
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Szanowni Państwo,

 

Innowacyjno Wdrożeniowe Laboratorium Biotechnologii i Ochrony Środowiska, które działa w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, realizuje projekt „Laboratorium biotechnologiczne w praktyce – stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej w obszarze life science”. W ramach projektu około 60 studentów i absolwentów wydziałów nauk przyrodniczych z całej Polski będzie mogło odbyć 4-tygodniowy staż w specjalistycznym laboratorium. Staże są bezpłatne, organizator zapewnia uczestnikom noclegi oraz całodzienne wyżywienie.

 

W załączniku przesyłam podstawowe informacje na temat projektu, m.in. terminy staży, terminy zgłoszeń, ramowy program, plakat promujący. Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.ppnt.gdynia.pl/

 

Rekrutacja na pierwszą edycję staży zakończy się 15 maja.

 

Nadesłane przez: Ewa Janczukowicz-Cichosz

lut
5
2010
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Koło Naukowe Biotechnologii BioX pragnie poinformować o możliwości podjęcia pracy w firmie Biocorp, producenta wyrobów medycznych do bakteriologicznej diagnostyki „In vitro”. Szczegółowe informacje dla osób chętnych znajdują się w załączniku. Jednocześnie przypominamy, że dnia 18 lutego 2010 roku odbędą się dni otwarte UTP. Dlatego gorąco namawiamy wszystkich członków BioX do zgłaszania propozycji dotyczących sposobu promocji kierunku biotechnologia na naszej uczelni. Osoby gotowe podjęcia się tego zadania jak i wszelkie pomysły na przygotowanie stoiska proszę zgłaszać do przewodniczącej Koła - Aldony Lewickiej lub do opiekuna pani dr Iwony Jędrzejczyk najpóźniej do dnia 14 lutego.

Załączniki:
lis
23
2009
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

plakat-01Szanowni Państwo,

 

W imieniu Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży, pragniemy zaprosić Państwa do współpracy przy realizacji projektu „Promocja idei Spin-off – szansa dla studentów i doktorantów – SPINKA”. 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest przedstawienie studentom i doktorantom uczelni regionu możliwości połączenia sfer nauki i biznesu poprzez podejście działalności gospodarczej typu spin-off.

 

W ramach projektu przewidziany jest szereg bezpłatnych szkoleń oraz trzy konferencje. Skorzysta z nich ponad 300 studentów i doktorantów szkół wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. Chcielibyśmy zaprosić młodych naukowców na organizowaną przez nas Konferencję pt. „Spin-off – biznesowa szansa dla studentów i doktorantów”, która odbędzie się w dniu 26 listopada br. w Audytorium nr 1 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w godzinach 9.30 – 13.00.

 

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i praktyczne świadczone przez doświadczonych wykładowców i praktyków.

 

Z poważaniem

Hubert Balicki – Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: spinka@ecwm.org.pl (56) 652 22 40 wew. 30 – informacji udzielą Joanna Karczewska i Hubert Balicki.