lis
3
2010
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Stowarzyszenie B-4 zaprasza do udziału w projekcie: „Wiedza i przedsiębiorczość – współpraca sfery nauki i przedsiębiorczości”, obejmującym bezpłatne szkolenia i doradztwo dla osób zainteresowanych otworzeniem własnej działalności gospodarczej. Mam ogromną prośbę o przesłanie tej informacji do wszystkich osób, które mogą być zainteresowane projektem. Projekt skierowany jest do:

 • osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej typu spin off/out,
 • zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • i posiadających status:
  • Studentów – osoby kształcące się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, nieaktywne zawodowo,
  • Absolwentów – osoby, które ukończyły studia nie później niż 12 miesięcy temu, nieaktywne zawodowo,
  • Doktorantów – uczestnicy studiów doktoranckich,
  • Pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni.

 

W ramach projektu przewidziano:

 • Szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Indywidualne doradztwo
 • Konkurs na najlepsze biznesplany
 • Stworzenie platformy internetowej dotyczącej tematyki przedsiębiorczości akademickiej

 

Szkolenia odbywać się będą od grudnia 2010 r. do czerwca 2011r., w soboty i niedziele i/lub w godzinach popołudniowych, w terminach dopasowanych do potrzeb uczestników. Spotkania z doradcą będą ustalane indywidualnie, doradztwo przewidziano od maja do września 2011r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe:

 1. na stronie internetowej: www.wiedzaiprzedsiebiorczosc.b4ngo.pl
 2. lub w Biurze Projektu: ul. Podmurna 24/2a, 87-100 Toruń tel.: 56-65-28-097, 
  e-mail: wiedzaiprzedsiebiorczosc@b4.org.pl

 

Rekrutacja trwa do 30.11.2010r. Liczba miejsc ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Nadesłane przez: Aleksandra Kwiatkowska

paź
20
2010
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży pragnę Państwa poinformować o konkursu oraz konferencji, które organizujemy. Konkurs: „Spin-off szansą dla studentów i doktorantów – konkurs na najlepszy pomysł na biznes w województwie kujawsko-pomorskim” jest promocją postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych wśród studentów i doktorantów poprzez nagrodzenie autorów najlepszych pomysłów na biznes. Rozpoczęcie konkursu w dniu 12 października 2010 r., termin składania prac konkursowych – 25 listopada 2010 r. W konkursie mogą wziąć udział studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiujący na uczelniach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pracę „Pomysł na biznes” zawierającą zarys działalności gospodarczej, jaką uczestnik chciałby rozpocząć, w terminie do 25.11.2010, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową dostępną na http://www.spin-off.ecwm.org.pl/. Zajęcie jednego z trzech miejsc gwarantuje otrzymanie przez autora projektu nagrody rzeczowej o wartości: I miejsce – 1700,00 zł, II miejsce – 1200,00 zł, III miejsce – 800,00 zł. Nagrody te zostaną wręczone do dnia 19.12.2010 r. Konferencja: realizowana w ramach projektu „Promocja idei Spin-off – szansa dla studentów i doktorantów – SPINKA” realizowanego w ramach poddziałania 8.2.1 PO KL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Głównym celem konferencji jest przedstawienie studentom i doktorantom uczelni regionu możliwości połączenia sfer nauki i biznesu poprzez podjęcie działalności gospodarczej typu spin-off. Konferencja odbędzie się 17 listopada br. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w godzinach 9:30-13:00. Uczestnikom zapewniamy: bezpłatny udział w konferencji, prelekcje specjalistów – praktyków w tematyce zakładania/prowadzenia działalności gospodarczej typu spin-off, materiały konferencyjne- dla pierwszych 70 osób na pendrive (2GB), gadżety informacyjne i reklamowe oraz lunch.

 

Z wyrazami szacunku,

Joanna Karczewsk,

Specjalista ds. promocji i szkoleń

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

tel. 056 652 22 40 wew. 30, faks 056 652 22 41

mar
21
2010
Autor:
Radosław Szarpatowski

Koło Naukowe Biotechnologii BioX pragnie poinformować o możliwości udziału w konferencji organizowanej przez Akademię Podlaską. Jest to już IX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, która w tym roku nosi tytuł „Przeobrażenia i zmiany” i odbędzie się w dniach 13-14 września 2010 roku w Siedlcach. Celem Konferencji jest zaprezentowanie zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Zachęcamy wszystkich członków Koła do zgłaszania propozycji tematów referatów lub prac badawczych. Ostateczny termin wysłania pełnego tekstu pracy przypada na dzień 07.05.2010 r. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z przewodniczącą Koła lub ze mną.

 

Informujemy również, że w dniach 19 i 20 kwietnia br. odbędzie się bezpłatne, dwudniowe szkolenie dotyczące możliwości zakładania przez studentów firm opartych na doświadczeniu naukowym zdobytym podczas studiów. Bardziej szczegółowe informacje znajdą państwo w załączonej ulotce oraz na stronie projektu: http://www.spin-off.utp.edu.pl/.

lis
23
2009
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

plakat-01Szanowni Państwo,

 

W imieniu Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży, pragniemy zaprosić Państwa do współpracy przy realizacji projektu „Promocja idei Spin-off – szansa dla studentów i doktorantów – SPINKA”. 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest przedstawienie studentom i doktorantom uczelni regionu możliwości połączenia sfer nauki i biznesu poprzez podejście działalności gospodarczej typu spin-off.

 

W ramach projektu przewidziany jest szereg bezpłatnych szkoleń oraz trzy konferencje. Skorzysta z nich ponad 300 studentów i doktorantów szkół wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. Chcielibyśmy zaprosić młodych naukowców na organizowaną przez nas Konferencję pt. „Spin-off – biznesowa szansa dla studentów i doktorantów”, która odbędzie się w dniu 26 listopada br. w Audytorium nr 1 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w godzinach 9.30 – 13.00.

 

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i praktyczne świadczone przez doświadczonych wykładowców i praktyków.

 

Z poważaniem

Hubert Balicki – Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: spinka@ecwm.org.pl (56) 652 22 40 wew. 30 – informacji udzielą Joanna Karczewska i Hubert Balicki.