gru
18
2013
Autor:
Iwona Jędrzejczyk

W dniach 22-24 listopada 2013 r. w budynku Wydziału Biotechnologii i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii (OASSB) oraz V Międzynarodowa Konferencja Studentów Biotechnologii (ISCB). Konferencję zorganizowało Koło Studentów Biotechnologii SKNB Przybysz oraz Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii (ASSB). Członkowie KNB BioX zaprezentowali dwa projekty tematyczne: „Genetic diversity among selected Ocimum L. species using inter simple sequence repeat marker” (autorzy: inż. Katarzyna Barańska, dr inż. Iwona Jędrzejczyk) oraz „Applications of confocal microscopy in plant research” (autorzy: inż. Dawid Szpott, inż. Marek Pasiński, inż. Mateusz Mazurkiewicz, dr inż. Iwona Jędrzejczyk).

 

wrz
2
2011
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

mygeneDrogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

 

Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Mygen” oraz Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii zaprasza na XIII Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii (OASSB) oraz towarzyszącą temu wydarzeniu III Międzynarodową Konferencję Studentów Biotechnologii (ISCB).

 

Wydarzenia te będą miały miejsce w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 18-20 listopada na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. To wspaniała okazja dla studentów na zaprezentowanie wyników swoich prac badawczych i uczestnictwa w międzynarodowym wydarzeniu naukowym. Poprzednia edycja odbywająca się we Wrocławiu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i zgromadziła ponad 240 uczestników.

 

W tym roku konferencja została podzielona na 6 sekcji tematycznych:

  1. Biotechnologia w medycynie.
  2. Biotechnologia roślin i zwierząt.
  3. Biologia molekularna, biochemia i genetyka.
  4. Proteomika i bioinformatyka.
  5. Biotechnologia przemysłowa i ochrona środowiska.
  6. Varia.

 

Do wygłoszenia wykładów wprowadzających do każdej z sesji tematycznych zaprosiliśmy światowej klasy naukowców. Tegoroczny wykład inauguracyjny przeprowadzi Prof. Claudine Kieda z Orleanu - laureatka Medalu im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w 2009 roku oraz członkini Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Prezentacje i postery należy przygotować w języku angielskim.

 

Z wyrazami szacunku 

Mateusz Kucharczyk
vice-prezes ds. naukowych KNSB „Mygen”

paź
24
2009
Autor:
Radosław Szarpatowski

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych biotechnologią oraz pragnących rozwijać swoje umiejętności na spotkanie Koła Naukowego Biotechnologii BioX dnia 29 października o godzinie 17:00 (sala F-135 Fordon, budynek 3.1). W trakcie spotkania zostanie wybrane nowe prezydium Koła. Przewidziana jest także dyskusja nad obecnie realizowanym projektem „Inhibitory wybarwiania w oznaczaniu wielkości genomów roślin metodą cytometrii przepływowej.”. Pragniemy również poinformować o nadchodzących konferencjach. Między 20-22 listopada 2009 r. w Poznaniu odbędzie się XI Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii. W tym roku przyjmuje ono szczególny charakter ponieważ seminarium ma towarzyszyć I Międzynarodowa Konferencja Studentów Biotechnologii. Z kolei Politechnika Białostocka zaprasza na „Konferencję naukowo-techniczną Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki”. Tematem spotkania, które rozpocznie się 29 a zakończy 30 kwietnia 2010 r. w Białymstoku jest „Inżynieria Środowiska dla dobra pokoleń.” Wreszcie Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii realizuje konferencję dotyczącą „Metod molekularnych w farmakologii klinicznej – od teorii do zastosowań”. Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są na stronie internetowej: http://www.farmakologia-kliniczna.pl/ O więcej informacji dotyczących przyszłych konferencji można zapytać w trakcie najbliższego spotkania naszego Koła.