mar
22
2013
Autor:
Katarzyna Barańska

genetyka-i-genomika-zwierzt_170519„Genetyka i genomika zwierząt” jest dobrze napisanym podręcznikiem akademickim, który dostarcza informacji z zakresu genetyki klasycznej, molekularnej, populacyjnej, jak i również cyto- i immunogenetyki.

 

Jest to trzecie wydanie publikacji, które zostało uaktualnione i rozbudowane o nowe zagadnienia tj.: genetyczna kontrola rozwoju ontogenetycznego, w tym determinacji i procesu różnicowania się płci, metody analizy genomu, zwłaszcza szeroka charakterystyka technik wykrywania polimorfizmu DNA oraz badania ekspresji genów czy znaczenie zwierząt domowych i hodowlanych jako modeli biomedycznych chorób dziedzicznych człowieka.

 

Na wielką uwagę zasługuję fakt, że język publikacji jest stosunkowo prosty i zrozumiały, a złożone procesy omówione dość szczegółowo. Dodatkowym atutem każdego rozdziału jest krótkie wprowadzenie je poprzedzające. Stanowi ono doskonały wstęp dla początkujących czytelników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z genetyką. Niewątpliwie, liczne schematy, tabele, mikrofotografie i zdjęcia ułatwiają zrozumienie i usystematyzowanie przedstawionych treści. W wyszukaniu konkretnych informacji pomoże skorowidz alfabetyczny utworzony przez Renatę Godlewską. Terminy przedstawione graficznie w postaci schematów lub tabel zostały w nim oznaczone gwiazdką, co z pewnością ułatwia korzystania z tego podręcznika. Podczas studiowania przydatne również mogą okazać się wolne strony na własne notatki.

 

Biotechnolodzy, którzy uważają że interesujące ich zagadnienie nie zostało przedstawione w sposób wyczerpujący, będą w pełni usatysfakcjonowani, gdyż mogą oni sięgnąć do literatury uzupełniającej znajdującej się na końcu publikacji. Zawarte w niej tytuły literatury specjalistycznej, zarówno podręczników akademickich jak i artykułów przeglądowych umożliwiają dalsze zgłębianie się w temacie.  

 

„Genetyka i genomika zwierząt” jest zarówno doskonałą opcją krótkiej powtórki do egzaminu dla studentów kierunków ścisłych tj.: biologia, biotechnologia czy weterynaria, jak i źródłem wiedzy dla czytelników pragnących poszerzyć swoją znajomość genetyki zwierząt.