maj
27
2015
Autor:
Karolina Hulisz

diagnostyka-bakteriologiczna-wydanie-ii_192855„Diagnostyka Bakteriologiczna”, została napisana przez diagnostów laboratoryjnych, specjalistów w dziedzinie mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod redakcją Eligii Marii Szewczyk. Książka koncentruje się, jak stanowi sam tytuł, na sposobach rozpoznawania, badania a także oceny mikroorganizmów. Obok podstawowych metod identyfikacji bakterii, omówiono również metody oparte na immunochemii i serologii klasycznej, które znajdują coraz większe wykorzystanie w diagnostyce. Dodatkowo przedstawiono charakterystykę prawie wszystkich drobnoustrojów związanych z człowiekiem, wyznaczono miejsca ich bytowania, źródła ich zakażeń, a także metody ich zwalczania oraz nowe metody hodowli, co przyczynia się tym samym do lepszego poznania i identyfikacji drobnoustrojów patologicznych, zarówno na drodze biologicznej jak i molekularnej. Na końcu książki znajdują się zaktualizowane schematy diagnostyczne, dotyczące bakterii najczęściej izolowanych w laboratorium mikrobiologicznym. Badanie kału biegunkowego, moczu czy też diagnostyka gruźlicy i mikrobakterioz, to nieliczne przykłady schematów, zawartych w książce wydanej przez specjalistów w dziedzinie mikrobiologii.  Zestawiono również aneks dotyczący typów podłoży hodowlanych charakterystycznych dla danych drobnoustrojów, prób identyfikacji i metod diagnostycznych, co z pewnością ułatwi studentom pracę w laboratorium, a także zrozumienie właściwości i kinetyki wzrostu drobnoustrojów. Książka została wzbogacona w słowniczek oraz rozszerzony indeks, który ułatwi poszukiwanie potrzebnych danych. Finalizując, książka ta w swoich treściach zawiera aktualną zmienność bakterii oraz nowe, bardziej wydajne sposoby ich hodowli i zwalczania, dzięki czemu stanowi świetni materiał uzupełniający nie tylko dla studenta medycyny, ale także studentów mikrobiologii, biotechnologii a także pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów mikrobiologicznych. 

 

cze
10
2013
Autor:
Mateusz Mazurkiewicz

diagnostyka-bakteriologiczna-wydanie-ii_192855Książka „Diagnostyka Bakteriologiczna” wyd.II, napisana przez grupę nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod redakcją Eligii Marii Szewczyk, stanowi próbę kompleksowego podejścia do tematu diagnostyki mikroorganizmów. Składa się z 38 rozdziałów. Pierwszy rozdział prezentuje współczesną taksonomię drobnoustrojów, wraz z metodami określania pokrewieństwa mikroorganizmów. Kolejne rozdziały zawierają szczegółową charakterystykę poszczególnych grup bakterii, wraz z opisem ich potencjału chorobotwórczego, rezerwuarami, wektorami i metodami dyferencjacji. Bardzo szczegółowo opisany jest rozdział 22., który dotyczy metod pobierania materiału klinicznego i zasad diagnostyki bakteriologicznej. Wnikliwa analiza informacji zawartych w tym rozdziale może się okazać przydatna dla każdego, kto zajmuje się tym tematem i pozwoli niejednokrotnie uniknąć błędów w przeprowadzanych procedurach. Kolejne rozdziały zawierają opis metod diagnostycznych chorób układowych człowieka, a także ujętych w oddzielne grupy: gruźlic, mikobakterioz, chorób wywoływanych bakteriami beztlenowymi, przenoszonych przez kleszcze, owady oraz zakażeń szpitalnych. Szczególnie wart odrębnego podkreślenia jest rozdział 37. opisujący nowoczesne metody biologii molekularnej pod kątem ich wykorzystania w diagnostyce bakteriologicznej. W aneksie książki znajduje się szczegółowy opis podłoży stosowanych w diagnostyce bakteriologicznej. Pozostałe elementy książki to schematy przydatne w prowadzeniu diagnostyki, słowniczek trudniejszych pojęć, spis literatury uzupełniającej, indeks chorobotwórczych organizmów oraz metod diagnostycznych.

 

Podsumowując, „Diagnostyka Bakteriologiczna”, to udana publikacja, stanowiąca przykład źródła wysoce fachowej i rzetelnej wiedzy i z pewnością będzie stanowić doskonałe uzupełnienie biblioteczki w laboratorium mikrobiologicznym czy w domu studenta medycyny.