maj
12
2017
Autor:
Magdalena Hajzer

image44Podręcznik autorstwa  Leszka Koniecznego, Ireny Roterman i Pawła Spólnika pt. „Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego” wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN zawiera informacje na temat procesów zachodzących w żywych organizmach. Dzięki zastosowaniu przez autorów wielu porównań ze świata makroskopowego, stosunkowo trudne zagadnienia, zostały przedstawione w sposób jasny i zrozumiały. W książce można znaleźć wiele ilustracji i schematów, dzięki którym przekazywana wiedza staje się bardziej przejrzysta. W tekście pojawiają się wersy w kolorze zielonym, co daje możliwość skupienia uwagi na najważniejszych sformułowaniach.

 

Publikacja podzielona jest na pięć części, które wyjaśniają problematykę funkcjonowania organizmu żywego:

 

  1. Struktura i funkcja
  2. Energia
  3. Informacja
  4. Regulacja
  5. Współdziałanie.

 

W książce można znaleźć treści odwołujące się do podstawowych założeń chemii i fizyki, co pozwala na całościowe spojrzenie na procesy zachodzące w organizmie żywym. W obecnym, drugim wydaniu książki, można znaleźć uzupełniające treści narzucone postępem wiedzy, przez co staje się ona uaktualniona. W porównaniu z wcześniejszym wydaniem znajdziemy tu informacje dotyczące m. in. nowotworzenia – zagadnieniem interesującym całą ludzkość – w którym nastąpił ogromny postęp, a także bioinżynierii i wykorzystywanej w jej ramach techniki CRISPR/Cas.

 

Książka ta skierowana jest do wszystkich pasjonatów biologii a w szczególności do studentów, takich kierunków jak: biotechnologia, medycyna, bioinformatyka, robotyka i automatyka czy inżynieria biomedyczna. Po lekturę również mogą sięgnąć nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pragnący pogłębić wiedzę z zakresu biologii systemów.