gru
11
2011
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Program-Amgen-ScholarsStudenci z Polski mają szansę na udział w międzynarodowym programie stypendiów naukowych na jednej z trzech najlepszych uczelni wyższych w Europie: Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania), Instytucie Karolinska (Szwecja) oraz  (Niemcy). Już 1 listopada rusza nabór do IV edycji Programu Amgen Scholars. Program ten daje szansę uzdolnionej młodzieży na rozpoczęcie kariery naukowej w najlepszych laboratoriach badawczych na świecie.

 

Amgen Scholars to jeden z nielicznych tego typu programów na świecie, który już podczas studiów daje możliwość prowadzenia projektów badawczych w międzynarodowym środowisku. Program rozpoczęto w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych, a w 2009 roku został on rozszerzony na Europę. Jego celem jest umożliwienie studentom zdobywanie praktycznych doświadczeń badawczych pod opieką najbardziej utytułowanych naukowców. Program ten daje unikalną szansę na rozpoczęcie kariery naukowej w jednym z wybranych obszarów.

 

W tym roku Program został ponownie objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Ministerstwo Zdrowia.

 

W wielu krajach Europy studenci mają ograniczone możliwości w dziedzinie badań naukowych. Współpraca z Fundacją Amgen pozwala nam zaoferować najzdolniejszym studentom wyjątkowy letni Program badawczy, który ma na celu zainspirowanie ich do rozpoczęcia kariery naukowej - powiedział profesor John Rallison, rektor ds. dydaktyki na Uniwersytecie Cambridge.

 

W zeszłorocznej edycji Programu wzięło udział 74 studentów, reprezentujących 39 europejskich uczelni wyższych z 16 krajów. Wśród nich znalazło się sześciu studentów z Polski. Od startu europejskiej edycji Programu Polacy są jedną z najliczniejszych narodowości wśród osób aplikujących do Programu i wśród jego uczestników. Wielu z nich kontynuuje swoją karierę naukową, na jednym z uniwersytetów biorących udział w Programie.

 

Dzięki budżetowi wynoszącemu ponad 34 mln dolarów Program Amgen Scholars znajduje się w czołówce inicjatyw z tego obszaru. Uczestnicy Programu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w Programie. Dlatego też jedynymi kryteriami decydującymi o udziale w Programie są umiejętności, wiedza i zaangażowanie.

 

Każdego roku liczba aplikujących do Programu systematycznie się zwiększa. W 2011 roku do edycji europejskiej aplikowało ponad dwukrotnie więcej osób niż podczas pierwszej edycji Programu. Dotychczas w Programie wzięło udział ponad 1200 osób z całego świata. 

 

O udział w europejskim Programie Amgen Scholars mogą ubiegać się osoby, które studiują kierunki ścisłe, m.in.: medycynę, chemię, farmację, biotechnologię czy bioinżynierię, na jednej z europejskich uczelni wyższych. Program skierowany jest do studentów którzy nie uzyskali jeszcze tytułu magistra lub licencjata mających bardzo dobre wyniki w nauce i planują kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

 

Warunkiem udziału jest zgłoszenie swojej aplikacji do jednej z uczelni biorących udział w Programie. Każda z nich ma własny system oceny kandydatów, przy czym warunkiem wspólnym jest wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line na stronie: www.amgenscholars.eu oraz przesłanie krótkiego eseju o sobie i dotychczasowych osiągnięciach. Termin przyjmowania aplikacji upływa na początku lutego 2012 roku.

 

Fundacja Amgen

Celem Fundacji Amgen (www.amgen.com/citizenship/overview.html) to: poprawa edukacji w zakresie nauk ścisłych, zwiększenie dostępu pacjentów do wysokiej jakości opieki medycznej oraz wspieranie społeczności, w których mieszkają i pracują pracownicy Amgen. Od 1991 roku Fundacja przekazała ponad 140 milionów dolarów w ramach stypendiów dla organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W tym roku fundacja obchodzi 20-lecie swojej działalności.

 

Więcej informacji o Programie:

Europejskie Centrum Koordynacyjne: +44 (0)1223 747459 oraz pod linkami

 

Nadesłane przez: Agnieszka Szybowska-Mróz

sty
26
2011
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Program-Amgen-ScholarsRozpoczął się nabór do trzeciej edycji Programu Amgen Scholars. Uczestnicy Programu, najbardziej utalentowani studenci mają szansę otrzymać stypendia na renomowanych europejskich uczelniach, w tym na Uniwersytecie w Cambridge.

 

1 grudnia 2010 roku rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Programu Amgen Scholars. Dzięki niemu studenci marzący o międzynarodowej karierze naukowej mogą zdobyć doświadczenie na najlepszych europejskich uczelniach. O stypendia mogą ubiegać się studenci kierunków medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych. Uczestnicy Programu Amgen Scholars będą mogli wziąć udział w projektach badawczych na prestiżowych europejskich uczelniach: Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), Instytucie Karolinska (Szwecja) oraz Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy).

 

Spośród amerykańskich uczelni w Programie biorą udział między innymi: Uniwersytet Columbia, MIT, Uniwersytet Stanforda, Berkeley i UCLA. Amgen Scholars jest jednym z najbardziej prestiżowych programów badawczych dla młodych naukowców, z budżetem opiewającym na 34 miliony dolarów.

 

Początki tego Programu sięgają 2006 roku, gdy Fundacja Amgen rozpoczęła współpracę z 10 uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych. Program ma na celu umożliwienie studentom zdobycia praktycznych doświadczeń badawczych pod opieką najbardziej utytułowanych naukowców. W 2008 roku w Programie po raz pierwszy wzięły udział 3 europejskie uniwersytety. Dzięki tej współpracy w ciągu ostatnich czterech lat niemal 1200 stypendystów Programu Amgen Scholar reprezentujących 327 uniwersytetów z całej Europy i Stanów Zjednoczonych miało okazję uczestniczyć w innowacyjnych projektach badawczych.

 

W wielu krajach Europy studenci mają ograniczone możliwości w dziedzinie badań naukowych. Współpraca z Fundacją Amgen pozwala nam zaoferować najzdolniejszym studentom wyjątkowy letni program badawczy, który ma na celu zainspirowanie ich do podejmowania kariery naukowej - powiedział profesor John Rallison, rektor ds. dydaktyki na Uniwersytecie Cambridge.

 

Każdego roku dynamicznie rośnie liczba aplikacji studenckich. W 2010 roku do Programu aplikowało niemal 3 razy więcej kandydatów niż podczas pierwszej edycji Programu. Ponad 70% absolwentów programu Amgen Scholars, którzy ukończyli studia kontynuuje naukę w celu uzyskania wyższego stopnia naukowego, bądź rozwija swoją karierę zawodową w obrębie nauk ścisłych lub inżynieryjnych.

 

Studenci aplikujący do Programu Amgen Scholars powinni wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz chęcią podjęcia studiów doktoranckich. O udział w europejskim Programie mogą ubiegać się osoby, które studiują na jednej z europejskich uczelni wyższych oraz do czasu przystąpienia do Programu nie uzyskały tytułu licencjata lub tytułu zawodowego potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia (bądź równoważnego tytułu). Kandydat zainteresowany udziałem musi jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.amgenscholars.eu

 

W dalszym ciągu obserwujemy niedobór wykwalifikowanych naukowców i inżynierów - twierdzi Jean Lim, prezes Fundacji Amgen. - Program Amgen Scholars ma zachęcać studentów do podejmowania kariery w zakresie nauk ścisłych poprzez zaoferowanie im możliwości zdobycia praktycznych doświadczeń w laboratoriach na najlepszych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

 

Po zakończeniu projektów badawczych w Europie i w USA organizowane jest 3-dniowe sympozjum podsumowujące Program. Stanowi ono doskonałą okazję nie tylko do wymiany doświadczeń, lecz również poznania utytułowanych naukowców prowadzących projekty badawcze.

 

Istotnym elementem projektu jest wyrównanie szans dla uczestników Programu, bez względu na ich status majątkowy. Studenci mogą liczyć na możliwość wsparcia finansowego, które pokrywa koszty udziału w Programie. Aplikacje można składać do 28 lutego 2011 roku.

 

Program Amgen Scholars został objęty honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Prof. Barbary Kudryckiej oraz Minister Zdrowia, Pani Ewy Kopacz.

 

Fundacja Amgen

Celem Fundacji Amgen (www.amgen.com/citizenship/overview.html) jest: polepszenie edukacji w zakresie nauk ścisłych, poprawienie dostępu pacjentów do wysokiej jakości opieki oraz wspieranie społeczności, w których mieszkają i pracują pracownicy Amgen. Od 1991 roku Fundacja przekazała ponad 140 milionów dolarów w ramach stypendiów dla organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych, Portoryko i w Europie.

 

Nadesłane przez:  Michał Gierałtowski