cze
10
2013
Autor:
Mateusz Mazurkiewicz

diagnostyka-bakteriologiczna-wydanie-ii_192855Książka „Diagnostyka Bakteriologiczna” wyd.II, napisana przez grupę nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod redakcją Eligii Marii Szewczyk, stanowi próbę kompleksowego podejścia do tematu diagnostyki mikroorganizmów. Składa się z 38 rozdziałów. Pierwszy rozdział prezentuje współczesną taksonomię drobnoustrojów, wraz z metodami określania pokrewieństwa mikroorganizmów. Kolejne rozdziały zawierają szczegółową charakterystykę poszczególnych grup bakterii, wraz z opisem ich potencjału chorobotwórczego, rezerwuarami, wektorami i metodami dyferencjacji. Bardzo szczegółowo opisany jest rozdział 22., który dotyczy metod pobierania materiału klinicznego i zasad diagnostyki bakteriologicznej. Wnikliwa analiza informacji zawartych w tym rozdziale może się okazać przydatna dla każdego, kto zajmuje się tym tematem i pozwoli niejednokrotnie uniknąć błędów w przeprowadzanych procedurach. Kolejne rozdziały zawierają opis metod diagnostycznych chorób układowych człowieka, a także ujętych w oddzielne grupy: gruźlic, mikobakterioz, chorób wywoływanych bakteriami beztlenowymi, przenoszonych przez kleszcze, owady oraz zakażeń szpitalnych. Szczególnie wart odrębnego podkreślenia jest rozdział 37. opisujący nowoczesne metody biologii molekularnej pod kątem ich wykorzystania w diagnostyce bakteriologicznej. W aneksie książki znajduje się szczegółowy opis podłoży stosowanych w diagnostyce bakteriologicznej. Pozostałe elementy książki to schematy przydatne w prowadzeniu diagnostyki, słowniczek trudniejszych pojęć, spis literatury uzupełniającej, indeks chorobotwórczych organizmów oraz metod diagnostycznych.

 

Podsumowując, „Diagnostyka Bakteriologiczna”, to udana publikacja, stanowiąca przykład źródła wysoce fachowej i rzetelnej wiedzy i z pewnością będzie stanowić doskonałe uzupełnienie biblioteczki w laboratorium mikrobiologicznym czy w domu studenta medycyny.