lis
10
2011
Autor:
Katarzyna Koczwara

33912Publikacja „Biotechnologia ścieków” pod redakcją Korneliusza Mikscha i Jana Sikory skierowana jest zarówno do studentów, doktorantów, naukowców jak i do pracowników zakładów zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką wodno-ściekową.

 

Procesy biologiczne są niezmiernie ważnym elementem procesu oczyszczania ścieków zarówno miejskich, jak i przemysłowych. „Biotechnologia ścieków” umożliwia naukowcom zajmującym się różnymi dziedzinami zapoznanie się z szeroko pojętą wiedzą z zakresu biologicznego oczyszczania ścieków.

 

Podręcznik, w przeciwieństwie do wielu innych publikacji skupia się przede wszystkim na biologicznym oczyszczaniu ścieków – najważniejszej obecnie metodzie oczyszczania ścieków. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina, w związku z intensywnym rozwojem wiedzy z zakresu biologii molekularnej, biochemii czy inżynierii procesowej. 

 

Poruszane są tu tematy dotyczące charakterystyki ścieków, metod biologicznego oczyszczania, podstaw inżynierii i rozwiązań technicznych. Przedstawiono w niej również obecny stan wiedzy na temat gospodarki osadami ściekowymi, które są stałym problemem wynikającym ze stosowanych metod oczyszczania ścieków.

 

Omówione zostały tutaj rodzaje ścieków, a także różnego rodzaju wskaźniki ich stanu. Poruszono także ważny temat samooczyszczania wód zarówno stojących, jak i płynących, opisując organizmy biorące udział w procesie oczyszczania. W kilku rozdziałach szczegółowo omówiono przemiany różnych pierwiastków i związków zachodzących zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Skupiono się również na nowoczesnych metodach oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego czy w złożach biologicznych. Wykorzystanie bioreaktorów jest obecnie kluczowe w oczyszczaniu ścieków, dlatego też jeden z rozdziałów poświęcono podstawom inżynierii bioreaktorów, jako narzędzi niezbędnych w procesie oczyszczania ścieków.

 

Zawarte w podręczniku treści są przyjemne w odbiorze dzięki przejrzystej szacie graficznej oraz licznym schematom i wykresom. Każdy opisywany proces został odpowiednio zilustrowany. Przedstawiono tu również liczne tabele opisujące różne parametry występujące w ściekach. Opisano również wiele wzorów matematycznych umożliwiających przeprowadzenie oblicze.

 

Język publikacji jest stosunkowo prosty, skomplikowane zagadnienia omówione są szczegółowo, skomplikowane pojęcia – wyjaśnione.