maj
27
2015
Autor:
Natalia Lewandowska

7566Biotechnologia, jako nauka rozwijająca się, stale wymaga uaktualnień. Masa badań i doświadczeń przeprowadzanych przez naukowców pozwala poznać coraz więcej szczegółów odnośnie organizmów żywych, stanu środowiska i szeroko pojętych zjawisk biologiczno – chemicznych. Redaktor naukowy podręcznika „Biotechnologia roślin” – Stanisław Malepszy – zdecydowanie stawił czoła wyzwaniu, proponując drugie wydanie książki z 2001 roku o tym samym tytule. W porównaniu z wydaniem pierwszym, wprowadzono kilka nowych rozdziałów, z niektórych zrezygnowano, a inne zmodyfikowano na rzecz aktualnych danych lub informacji poszerzających zakres wiedzy w danej tematyce.

 

Publikacja skierowana jest do studentów szkół akademickich na kierunkach biotechnologia oraz biologia, a także wybranych specjalności na kierunkach: ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo i technologia żywności. Bez wątpienia mogą sięgnąć po nią również nauczyciele szkół średnich, studenci niektórych studiów podyplomowych, koła naukowe, czy odbiorcy niezwiązani z tą dziedziną nauki, a interesujący się roślinami od strony biotechnologicznej.

 

Książka podzielona jest na 23 rozdziały, w których tematycznie wyodrębniono podjednostki, dzięki czemu podręcznik wydaje się bardzo przejrzysty, uporządkowanie zagadnień ułatwia zrozumienie i szukanie konkretnych informacji. Wszystko to pieczętuje spis treści umieszczony przed każdym rozdziałem. Dodatkowy słownik terminów umożliwia podsumowanie definicji szerzej opisanych na łamach albumu, a zamieszczony po nim wykaz skrótów zaniecha konieczności poszukiwania objaśnień we własnym zakresie. Niewątpliwie dużym walorem jest rozbudowany skorowidz, który pozwoli zaoszczędzić czas na poszukiwaniu konkretnych haseł. Pytania sprawdzające, opublikowane po każdym rozdziale, pozwalają na test przyswojonego materiału, co szczególnie sprawdza się przed kolokwium. Bogata literatura uzupełniająca umożliwia odwołanie do innych źródeł o podobnej tematyce.

 

W tekście pojawiają się słowa oraz wersy wytłuszczone, co daje możliwość skupienia uwagi na najważniejszych sformułowaniach. Liczne (w tym także kolorowe, świetnej jakości!) ilustracje i schematy wpływają na wspomnianą już przejrzystość książki.

 

Poza tematami teoretycznymi, pojawiają się także rozdziały, będące swego rodzaju „ciekawostkami”. Choć wszystkie podjęte przez autora tematy są bogate w inspirujące rozwiązania i nowinki, na szczególną uwagę zasługuje problematyka dotycząca kontrowersji związanych z agrobiotechnologią, która przedstawia argumenty przemawiające „za” i „przeciw” GMO.  Nadaje to podręcznikowi charakter eksploracyjno – poznawczy, co w mniemaniu studentów oddziałuje zdecydowanie pozytywnie.

 

Nie zawsze autorom literatury naukowej udaje się zachęcić odbiorcę do pogłębiania tematu, natomiast „Biotechnologia roślin” wręcz skłania do tego. Czytając jedno zdanie, nie sposób nie przeczytać kolejnego, ponieważ odnosi się wrażenie, że autor przedstawia informacje – niczym w opowiadaniu – zachowując ciąg przyczynowo – skutkowy.