maj
27
2015
Autor:
Natalia Lewandowska

7566Biotechnologia, jako nauka rozwijająca się, stale wymaga uaktualnień. Masa badań i doświadczeń przeprowadzanych przez naukowców pozwala poznać coraz więcej szczegółów odnośnie organizmów żywych, stanu środowiska i szeroko pojętych zjawisk biologiczno – chemicznych. Redaktor naukowy podręcznika „Biotechnologia roślin” – Stanisław Malepszy – zdecydowanie stawił czoła wyzwaniu, proponując drugie wydanie książki z 2001 roku o tym samym tytule. W porównaniu z wydaniem pierwszym, wprowadzono kilka nowych rozdziałów, z niektórych zrezygnowano, a inne zmodyfikowano na rzecz aktualnych danych lub informacji poszerzających zakres wiedzy w danej tematyce.

 

Publikacja skierowana jest do studentów szkół akademickich na kierunkach biotechnologia oraz biologia, a także wybranych specjalności na kierunkach: ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo i technologia żywności. Bez wątpienia mogą sięgnąć po nią również nauczyciele szkół średnich, studenci niektórych studiów podyplomowych, koła naukowe, czy odbiorcy niezwiązani z tą dziedziną nauki, a interesujący się roślinami od strony biotechnologicznej.

 

Książka podzielona jest na 23 rozdziały, w których tematycznie wyodrębniono podjednostki, dzięki czemu podręcznik wydaje się bardzo przejrzysty, uporządkowanie zagadnień ułatwia zrozumienie i szukanie konkretnych informacji. Wszystko to pieczętuje spis treści umieszczony przed każdym rozdziałem. Dodatkowy słownik terminów umożliwia podsumowanie definicji szerzej opisanych na łamach albumu, a zamieszczony po nim wykaz skrótów zaniecha konieczności poszukiwania objaśnień we własnym zakresie. Niewątpliwie dużym walorem jest rozbudowany skorowidz, który pozwoli zaoszczędzić czas na poszukiwaniu konkretnych haseł. Pytania sprawdzające, opublikowane po każdym rozdziale, pozwalają na test przyswojonego materiału, co szczególnie sprawdza się przed kolokwium. Bogata literatura uzupełniająca umożliwia odwołanie do innych źródeł o podobnej tematyce.

 

W tekście pojawiają się słowa oraz wersy wytłuszczone, co daje możliwość skupienia uwagi na najważniejszych sformułowaniach. Liczne (w tym także kolorowe, świetnej jakości!) ilustracje i schematy wpływają na wspomnianą już przejrzystość książki.

 

Poza tematami teoretycznymi, pojawiają się także rozdziały, będące swego rodzaju „ciekawostkami”. Choć wszystkie podjęte przez autora tematy są bogate w inspirujące rozwiązania i nowinki, na szczególną uwagę zasługuje problematyka dotycząca kontrowersji związanych z agrobiotechnologią, która przedstawia argumenty przemawiające „za” i „przeciw” GMO.  Nadaje to podręcznikowi charakter eksploracyjno – poznawczy, co w mniemaniu studentów oddziałuje zdecydowanie pozytywnie.

 

Nie zawsze autorom literatury naukowej udaje się zachęcić odbiorcę do pogłębiania tematu, natomiast „Biotechnologia roślin” wręcz skłania do tego. Czytając jedno zdanie, nie sposób nie przeczytać kolejnego, ponieważ odnosi się wrażenie, że autor przedstawia informacje – niczym w opowiadaniu – zachowując ciąg przyczynowo – skutkowy. 

 

kwi
28
2015
Autorzy:
Koło Naukowe Biotechnologii

Kubek_2015_małyDziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Koło Naukowe BioX zapraszają na XIII Konferencję: „Biotechnologia: dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim”

 

Konferencja odbędzie się 29.05.2015 r. w godz. 9.00-14.00 w Auditorium Novum, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon). Wstęp wolny.

  

W programie Konferencji:

 • prezentacja prac magisterskich studentów biotechnologii,
 • prezentacja oferty dydaktycznej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii,
 • zwiedzanie laboratoriów biotechnologicznych,
 • przerwa kawowa,
 • losowanie nagród wśród uczestników Konferencji.

 

Zapraszamy studentów, uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych biotechnologią!

kwi
24
2015
Autorzy:
Koło Naukowe Biotechnologii

Studenci koła BioX zostali zaproszeni przez nauczycieli i uczniów Liceum nr XV na organizowany przez szkołę Dzień nauki. Wspólnie z  młodzieżą gimnazjalna i licealną przeprowadzili „Izolację DNA sposobem kuchennym”. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem, a spotkanie było okazją do promocji UTP wśród młodzieży bydgoskich szkół średnich. Zdjęcia ze spotkania dostępne są w galerii: link.

kwi
24
2015
Autorzy:
Koło Naukowe Biotechnologii

zdjęcie KoloBadania przeprowadzone w bieżącym roku akademickim dotyczą identyfikacji mieszańców międzygatunkowych papryki (C. annuum L. x C. frutescens L.) oraz mieszańców zwrotnych uzyskanych w obrębie krzyżowań form hodowlanych papryki rocznej C. annuum L. Zajęcia odbywają się w Fordonie w Laboratorium Biotechnologicznym Katedry Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin (103a) w kolejne piątki o godzinie 9.00. Precyzyjna identyfikacja materiałów roślinnych to podstawowy warunek skutecznie przeprowadzonych zabiegów hodowlanych. Konwencjonalne metody opisujące cechy morfologiczne roślin nie zawsze są w tym celu wystarczające, dlatego rozszerza się je o analizy cytogenetyczne i molekularne. Papryka w naturalnych warunkach jest rośliną samopylną, w przypadku przeprowadzanych w sposób sztuczny krzyżowań, istnieje konieczność potwierdzenia mieszańcowego charakteru otrzymanego pokolenia F1 i wykluczenia samozapylenia roślin matecznych. Taką możliwość daje dobór form rodzicielskich o łatwych do identyfikacji cechach, a następnie prowadzenie opisów morfologicznych w trakcie wegetacji roślin i selekcja mieszańców o markerowych cechach fenotypowych. W tym celu można zastosować również identyfikację molekularną na podstawie specyficznych sekwencji genomowego DNA. Analizy zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem techniki molekularnej: RAPD-PCR i ISSR-PCR.

 

Otrzymane wyniki zostaną przedstawione w formie plakatów i prezentacji w ramach międzynarodowej konferencji we Wrocławiu.

kwi
1
2015
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

symbiozaWarszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza” ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów i doktorantów związanych z biotechnologią i szeroko pojętymi naukami przyrodniczymi na IV Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza”, które odbędzie się w dniach 29-31 maja 2015 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Uczestników zapraszamy do prezentowania swoich osiągnięć w sesjach seminaryjnych i posterowych. Wystąpienia uznane za najlepsze w swoich kategoriach honorowane będą cennymi nagrodami, zapewnionymi m.in. przez firmy Eppendorf, Lab-Jot, HTL Lab Solutions, A&A Biotechnology czy wydawnictwo naukowe PWN.

 

W sympozjum wezmą udział zaproszeni goście, doświadczeni naukowcy, którzy przedstawiają różne oblicza biotechnologii. Tegoroczną konferencję uświetnią mi.in. tacy uczeni jak:

 • prof. dr hab. Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej PAN,
 • prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • prof. dr hab. Wojciech Kamysz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • dr hab. Tomasz Wilanowski z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
 • dr Tomasz Prószyński z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

 

Rejestracja na IV Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza” trwa od 13 marca do 3 kwietnia 2015. Link do formularza rejestracyjnego znajdziecie Państwo na stronie (http://msb.symbioza.edu.pl/rejestracja/).

 

Cena uczestnictwa w konferencji wynosi 85 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: certyfikat uczestnictwa, pakiet konferencyjny, księgę abstraktów, przerwy kawowe, 2 obiady i bilet na imprezę integracyjną.

 

Nadesłane przez:
Anna Grabowska

Grzegorz Suwala