cze
3
2013
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

image004Zapraszamy do udziału w II Konferencji z cyklu Mity i Rzeczywistość XXI wieku pn. „Żywność Genetycznie Modyfikowana”. Spotkanie odbędzie się 20-21 czerwca 2013 roku w Warszawie. Podczas konferencji zostanie przedstawiony szeroki kontekst tematyki związanej z wykorzystywaniem biotechnologii w rolnictwie, które jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki oraz konsekwencje ich stosowania, uwzględniające aspekty ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe.

 

Przemówienia:

 1. Jarosław Kalinowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 2. Stanisław Żelichowski, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejm RP
 3. prof. dr hab. Jan Szyszko, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa;
 4. dr n. med. Andrzej Horoch, Kierownik Instytutu Medycyny Wsi;
 5. Tadeusz Kłos, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 6. prof. dr hab. Tadeusz Żarski, Przewodniczący Komisji opiniodawczo-doradczej Ministra Środowiska w zakresie GMO, SGGW w Warszawie;
 7. dr hab. Zbigniew Kołtowski, Oddział Pszczelnictwa, Instytut Ogrodnictwa;
 8. Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO, członek Komisji opiniodawczo-doradczej Ministra Środowiska w zakresie GMO;

 

Program:

 • regulacje prawne w zakresie GMO w Polsce i UE,
 • najnowsze doniesienia naukowe nad bezpieczeństwem produktów genetycznie modyfikowanych,
 • znakowanie żywności GM,
 • kontrola produkcji i obrotu genetycznie zmodyfikowaną żywnością i środkami żywienia zwierząt,
 • alterGMO jako nowa technologia tworzenia ulepszonych roślin,
 • oddziaływanie roślin transgenicznych na pszczoły i ekosystem.

 

Biuro Konferencji:
tel: +48 22 243 17 33 , fax.: +48 22 742 19 32
info@gmo2013-mityirzeczywistosc.com
www.gmo2013-mityirzeczywistosc.com

Załączniki: