maj
27
2015
Autor:
Karolina Hulisz

diagnostyka-bakteriologiczna-wydanie-ii_192855„Diagnostyka Bakteriologiczna”, została napisana przez diagnostów laboratoryjnych, specjalistów w dziedzinie mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod redakcją Eligii Marii Szewczyk. Książka koncentruje się, jak stanowi sam tytuł, na sposobach rozpoznawania, badania a także oceny mikroorganizmów. Obok podstawowych metod identyfikacji bakterii, omówiono również metody oparte na immunochemii i serologii klasycznej, które znajdują coraz większe wykorzystanie w diagnostyce. Dodatkowo przedstawiono charakterystykę prawie wszystkich drobnoustrojów związanych z człowiekiem, wyznaczono miejsca ich bytowania, źródła ich zakażeń, a także metody ich zwalczania oraz nowe metody hodowli, co przyczynia się tym samym do lepszego poznania i identyfikacji drobnoustrojów patologicznych, zarówno na drodze biologicznej jak i molekularnej. Na końcu książki znajdują się zaktualizowane schematy diagnostyczne, dotyczące bakterii najczęściej izolowanych w laboratorium mikrobiologicznym. Badanie kału biegunkowego, moczu czy też diagnostyka gruźlicy i mikrobakterioz, to nieliczne przykłady schematów, zawartych w książce wydanej przez specjalistów w dziedzinie mikrobiologii.  Zestawiono również aneks dotyczący typów podłoży hodowlanych charakterystycznych dla danych drobnoustrojów, prób identyfikacji i metod diagnostycznych, co z pewnością ułatwi studentom pracę w laboratorium, a także zrozumienie właściwości i kinetyki wzrostu drobnoustrojów. Książka została wzbogacona w słowniczek oraz rozszerzony indeks, który ułatwi poszukiwanie potrzebnych danych. Finalizując, książka ta w swoich treściach zawiera aktualną zmienność bakterii oraz nowe, bardziej wydajne sposoby ich hodowli i zwalczania, dzięki czemu stanowi świetni materiał uzupełniający nie tylko dla studenta medycyny, ale także studentów mikrobiologii, biotechnologii a także pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów mikrobiologicznych. 

 

maj
27
2015
Autor:
Magdalena Wegner

biochemia_201521Podręcznik opracował zespół autorów popularnej, kilkakrotnie wydawanej w Polsce Biochemii Stryera.

 

Książka składa się z 3 części:

  1. Molekularny wzór życia
  2. Przekazywanie i magazynowanie energii
  3. Synteza cząsteczek życia

 

Główny nacisk położono w niej na aspekty fizjologiczne omawianych procesów biochemicznych w zdrowiu i w chorobie. Autorzy podkreślają ścisły związek zjawisk biochemicznych z ważnymi procesami życiowymi. Dzięki temu czytelnik dowiaduje się o mechanizmach zachodzących w jego organizmie, takich jak np. jedzenie, trawienie, wydalanie, ćwiczenia fizyczne.

 

Do każdego rozdziału dołączono zadania i pytania (odpowiedzi znajdują się na końcu książki). Tekst zasadniczy uzupełniono dodatkowymi elementami, jak np. dodatek o witaminach i koenzymach. Dodatkowy materiał multimedialny umieszczony jest także na stronie internetowej wydawcy oryginału.

 

Książka znana chyba wszystkim którzy są zainteresowani biochemią i pokrewnymi dziadzinami nauki.  I nie bez powodu. Pomimo olbrzymiej ilości treści wszystko jest nadzwyczajnie prosto wytłumaczone. Książka jest dobrze napisana, przystępnie, zrozumiale, zawiera dużo ważnych informacji, wiele można z niej wynieść.  Dużym plusem jest to, że występuje wiele rycin, tabelek i przykładów „z życia” dzięki czemu poznane zjawisko staję się naprawdę przystępnym. Książka jest pełna ilustracji, co jest istotne, gdyż wiele zagadnień tej dziedziny zdecydowanie lepiej zobaczyć niż przeczytać. Poza tym, że zapewnia zdane kolokwium, to potrafi też zainteresować. Jedynym jej minusem jest to, że jest bardzo ciężka. Trudno ją zabrać ze sobą i uczyć się w innych miejscach niż dom, ponieważ jej waga zniechęca do tego. Dobrym rozwiązaniem byłoby wykonanie książki z innego materiału np. papier ekologiczny, który jest dużo lżejszy. 

 

maj
27
2015
Autor:
Natalia Lewandowska

7566Biotechnologia, jako nauka rozwijająca się, stale wymaga uaktualnień. Masa badań i doświadczeń przeprowadzanych przez naukowców pozwala poznać coraz więcej szczegółów odnośnie organizmów żywych, stanu środowiska i szeroko pojętych zjawisk biologiczno – chemicznych. Redaktor naukowy podręcznika „Biotechnologia roślin” – Stanisław Malepszy – zdecydowanie stawił czoła wyzwaniu, proponując drugie wydanie książki z 2001 roku o tym samym tytule. W porównaniu z wydaniem pierwszym, wprowadzono kilka nowych rozdziałów, z niektórych zrezygnowano, a inne zmodyfikowano na rzecz aktualnych danych lub informacji poszerzających zakres wiedzy w danej tematyce.

 

Publikacja skierowana jest do studentów szkół akademickich na kierunkach biotechnologia oraz biologia, a także wybranych specjalności na kierunkach: ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo i technologia żywności. Bez wątpienia mogą sięgnąć po nią również nauczyciele szkół średnich, studenci niektórych studiów podyplomowych, koła naukowe, czy odbiorcy niezwiązani z tą dziedziną nauki, a interesujący się roślinami od strony biotechnologicznej.

 

Książka podzielona jest na 23 rozdziały, w których tematycznie wyodrębniono podjednostki, dzięki czemu podręcznik wydaje się bardzo przejrzysty, uporządkowanie zagadnień ułatwia zrozumienie i szukanie konkretnych informacji. Wszystko to pieczętuje spis treści umieszczony przed każdym rozdziałem. Dodatkowy słownik terminów umożliwia podsumowanie definicji szerzej opisanych na łamach albumu, a zamieszczony po nim wykaz skrótów zaniecha konieczności poszukiwania objaśnień we własnym zakresie. Niewątpliwie dużym walorem jest rozbudowany skorowidz, który pozwoli zaoszczędzić czas na poszukiwaniu konkretnych haseł. Pytania sprawdzające, opublikowane po każdym rozdziale, pozwalają na test przyswojonego materiału, co szczególnie sprawdza się przed kolokwium. Bogata literatura uzupełniająca umożliwia odwołanie do innych źródeł o podobnej tematyce.

 

W tekście pojawiają się słowa oraz wersy wytłuszczone, co daje możliwość skupienia uwagi na najważniejszych sformułowaniach. Liczne (w tym także kolorowe, świetnej jakości!) ilustracje i schematy wpływają na wspomnianą już przejrzystość książki.

 

Poza tematami teoretycznymi, pojawiają się także rozdziały, będące swego rodzaju „ciekawostkami”. Choć wszystkie podjęte przez autora tematy są bogate w inspirujące rozwiązania i nowinki, na szczególną uwagę zasługuje problematyka dotycząca kontrowersji związanych z agrobiotechnologią, która przedstawia argumenty przemawiające „za” i „przeciw” GMO.  Nadaje to podręcznikowi charakter eksploracyjno – poznawczy, co w mniemaniu studentów oddziałuje zdecydowanie pozytywnie.

 

Nie zawsze autorom literatury naukowej udaje się zachęcić odbiorcę do pogłębiania tematu, natomiast „Biotechnologia roślin” wręcz skłania do tego. Czytając jedno zdanie, nie sposób nie przeczytać kolejnego, ponieważ odnosi się wrażenie, że autor przedstawia informacje – niczym w opowiadaniu – zachowując ciąg przyczynowo – skutkowy.