gru
18
2013
Autor:
Iwona Jędrzejczyk

W dniach 22-24 listopada 2013 r. w budynku Wydziału Biotechnologii i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii (OASSB) oraz V Międzynarodowa Konferencja Studentów Biotechnologii (ISCB). Konferencję zorganizowało Koło Studentów Biotechnologii SKNB Przybysz oraz Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii (ASSB). Członkowie KNB BioX zaprezentowali dwa projekty tematyczne: „Genetic diversity among selected Ocimum L. species using inter simple sequence repeat marker” (autorzy: inż. Katarzyna Barańska, dr inż. Iwona Jędrzejczyk) oraz „Applications of confocal microscopy in plant research” (autorzy: inż. Dawid Szpott, inż. Marek Pasiński, inż. Mateusz Mazurkiewicz, dr inż. Iwona Jędrzejczyk).

 

gru
18
2013
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Studenci Koła Naukowego Biotechnologii BioX zwiedzili 21 listopada br. laboratoria należące do Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy  i zapoznali się z tematyką badawczą prowadzoną w tych laboratoriach.