wrz
11
2013
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Szanowni Państwo,

 

Poszukujemy doktorantów. W ramach projektu POKL otwieramy Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu szeroko rozumianej bioenergetyki komórki – alternatywnych źródeł energii. Studenci otrzymują stypendia. Dodatkowo są pieniądze na odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny. Warunki konkursu  znajdują się na stronie projektu: europa2020.sggw.pl. Zachęcamy do udziału w konkursie.

 

Finansowanie: Projekt „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020″ zgodnie z warunkami przewidzianym w Umowie o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.04.03.00-00-042/12-00.

 

Nadesłane przez: Piotr Bednarczyk