mar
22
2013
Autor:
Katarzyna Barańska

genetyka-i-genomika-zwierzt_170519„Genetyka i genomika zwierząt” jest dobrze napisanym podręcznikiem akademickim, który dostarcza informacji z zakresu genetyki klasycznej, molekularnej, populacyjnej, jak i również cyto- i immunogenetyki.

 

Jest to trzecie wydanie publikacji, które zostało uaktualnione i rozbudowane o nowe zagadnienia tj.: genetyczna kontrola rozwoju ontogenetycznego, w tym determinacji i procesu różnicowania się płci, metody analizy genomu, zwłaszcza szeroka charakterystyka technik wykrywania polimorfizmu DNA oraz badania ekspresji genów czy znaczenie zwierząt domowych i hodowlanych jako modeli biomedycznych chorób dziedzicznych człowieka.

 

Na wielką uwagę zasługuję fakt, że język publikacji jest stosunkowo prosty i zrozumiały, a złożone procesy omówione dość szczegółowo. Dodatkowym atutem każdego rozdziału jest krótkie wprowadzenie je poprzedzające. Stanowi ono doskonały wstęp dla początkujących czytelników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z genetyką. Niewątpliwie, liczne schematy, tabele, mikrofotografie i zdjęcia ułatwiają zrozumienie i usystematyzowanie przedstawionych treści. W wyszukaniu konkretnych informacji pomoże skorowidz alfabetyczny utworzony przez Renatę Godlewską. Terminy przedstawione graficznie w postaci schematów lub tabel zostały w nim oznaczone gwiazdką, co z pewnością ułatwia korzystania z tego podręcznika. Podczas studiowania przydatne również mogą okazać się wolne strony na własne notatki.

 

Biotechnolodzy, którzy uważają że interesujące ich zagadnienie nie zostało przedstawione w sposób wyczerpujący, będą w pełni usatysfakcjonowani, gdyż mogą oni sięgnąć do literatury uzupełniającej znajdującej się na końcu publikacji. Zawarte w niej tytuły literatury specjalistycznej, zarówno podręczników akademickich jak i artykułów przeglądowych umożliwiają dalsze zgłębianie się w temacie.  

 

„Genetyka i genomika zwierząt” jest zarówno doskonałą opcją krótkiej powtórki do egzaminu dla studentów kierunków ścisłych tj.: biologia, biotechnologia czy weterynaria, jak i źródłem wiedzy dla czytelników pragnących poszerzyć swoją znajomość genetyki zwierząt.

 

mar
21
2013
Autor:
Dawid Szpott

biopaliwa_183048Podręcznik autorstwa Ewy Klimiuk, Małgorzaty Pawłowskiej oraz Tomasza Pokój „BIOPALIWA Technologie dla zrównoważonego rozwoju” wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN zawiera zestawienie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w produkcji biopaliw. Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów, gdzie zostały omówione technologie pierwszej, drugiej oraz rozwijających się trzeciej oraz czwartej generacji biodiesla i bioetanolu. Ponadto podręcznik skupia się na nowoczesnych sposobach przetwarzania biomasy i odpadów, technologiach produkcji biogazu, biowodoru oraz na sposobach wytwarzania biopaliw syntetycznych.

 

Podręcznik „BIOPALIWA Technologie dla zrównoważonego rozwoju” jest idealną propozycją dla studentów kierunków biotechnologia, ochrona środowiska oraz może stanowić źródło zainteresowania dla osób związanych z naukami rolniczymi czy energetycznymi. Wszystkie z rozdziałów są szczegółowo, aczkolwiek prosto i przystępnie napisane, a każda z części w sposób wyczerpujący opisuje daną technologię biopaliw. Istotnym elementem ułatwiającym poznanie i zrozumienie tematu jest duża liczba rycin, tabel oraz schematów obrazujących dany proces technologiczny z dokładnym opisem ważnych elementów danych maszyn i urządzeń. Ponadto integralną częścią książki jest płyta CD, na której dodatkowo znajdują się praktyczne koncepcje stosowanych technologii oraz proste obliczenia projektowe, jak również charakterystyka roślin energetycznych i biomasy odpadowej.

 

Podręcznik napisany przez Ewę Klimiuk, Małgorzatę Pawłowską oraz Tomasza Pokój jest ciekawą propozycją dla osób, które chcą poznać lub pogłębić swoją wiedzę na temat technologii stosowanych w przemyśle biopaliw. Ponadto dzięki licznym wcześniej wspominanym udogodnieniom stanowi idealną propozycję dla studentów poszukujących informacji na temat technologii biopaliw.