lip
20
2012
Autor:
Anna Rzymkowska

biofizyka-molekularna-z-cd_70607Podręcznik „Biofizyka molekularna: zjawiska, instrumenty, modelowanie” pod redakcją Genowefy Ślósarek zachwyca swoją grafiką i prostotą, mimo opisywanych trudnych zagadnień.

 

Książka podzielona jest na trzy części: zjawiska, instrumenty oraz modelowanie. W części pierwszej scharakteryzowana jest budowa materii ożywionej, od atomu i cząsteczki do biomakrocząsteczek (białka, lipidy, polisacharydy), a także oddziaływania fizyczne oraz biotermodynamika, w tym fotosynteza. Część druga – instrumenty zajmuje się przede wszystkim analizą ilościową (masą, objętością i kształtem i cechami z nimi związanymi) oraz analizą spektralną (stany rotacyjne, oscylacyjne i elektronowe), mikroskopią i obrazowaniem oraz technikami jednocząsteczkowymi takimi jak metody fluorescencyjne czy manipulacyjne. Część trzecia natomiast opisuje modelowanie, czyli analizę strukturalną i sekwencyjną struktury makrocząsteczek oraz elementami biologii systemowej.

 

Cała książka oprócz prostego opisu idącego „od ogółu do szczegółu”, co jest niewątpliwie jej największą zaletą, posiada również dodatkowe ułatwienia. Po każdym rozdziale wypisana jest literatura uzupełniająca oraz uzupełnienia w zakresie rozszerzonym ze skomplikowanymi zagadnieniami fizycznymi dla zainteresowanych. Całość opatrzona jest dużą liczbą rycin, tabel, wykresów i rysunków, co znacznie ułatwia naukę, a dodatkowo na końcu podręcznika widnieje kilkanaście kolorowych ilustracji ułatwiających zrozumienie zagadnień. Plusem jest również to, że do książki dołączona jest płyta z materiałami ilustracyjnymi.

 

Uważam, że książka Genowefy Ślósarek pt. „Biofizyka molekularna: zjawiska, instrumenty, modelowanie” jest idealnym podręcznikiem dla studentów kierunków ścisłych, szczególnie biologicznych. Pozwoli im na zrozumienie zagadnień, a także poszerzenie wiedzy na temat rozwijającej się biofizyki molekularnej.

 

lip
20
2012
Autor:
Anna Rzymkowska

podstawy-biologii-roslin_156230Podręcznik autorstwa Jana Kopcewicza pt. „Podstawy biologii roślin” Wydawnictwa PWN przedstawia szczegółowe informacje dotyczące roślin oraz wpływu środowiska na ich rozwój. Podręcznik składa się z pięciu części, które opisują kolejno:

  • budowę roślin - budowę komórki roślinnej z dokładnymi opisami jej części, organizmy jednokomórkowe oraz wielokomórkowe, a także tkanki, organy wegetatywne i generatywne, cykle rozwojowe i sposoby rozmnażania się roślin;
  • funkcjonowanie roślin - metabolizm roślin, funkcje wody w ich rozwoju, odżywianie, w tym proces fotosyntezy, a także oddychanie;
  • rozwój i morfogenezę roślin - podstawy rozwoju roślin oraz mechanizmy regulujące, a także fazy rozwoju ontogenetycznego roślin oraz ruchy autonomiczne i te powodowane przez środowisko;
  • wpływ środowiska na życie roślin - czynniki abiotyczne i biotyczne wpływające na rozwój rośliny, adaptacje roślin i stresy związane z nimi oraz zbiorowiska roślinne i ich rozmieszczenie;
  • rośliny w gospodarce człowieka - wykorzystanie roślin w przemyśle – rolnictwo, medycyna, ochrona środowiska, przemysł spożywczy i chemiczny oraz biotechnologia roślin;

 

Każdy z rozdziałów w sposób szczegółowy opisuje dane zagadnienie. Całość napisana jest językiem prostym i zrozumiałym, ale jednocześnie naukowym idealnie nadającym się dla studentów kierunków biologicznych. Ważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę zostały wytłuszczone, a cała teoria poparta jest licznymi rysunkami oraz wykresami, które znacznie ułatwiają zrozumienie przerabianych zagadnień. Dodatkowo na końcu każdego działu autor umieścił pytania i zagadnienia, które są dobrym sposobem na powtórzenie i utrwalenie przeczytanych treści.

 

Książka „Podstawy biologii roślin” jest idealnym materiałem uzupełniającym wszelkie zagadnienia o tematyce roślinnej. Dzięki podziałom na części oraz przejrzystemu ułożeniu graficznemu, a także wytłuszczeniu ważnych zagadnień ułatwione jest poszukiwanie interesujących nas zagadnień. Książka ta jest godna polecenia szczególnie dla studentów biotechnologii oraz rolnictwa.

 

lip
12
2012
Autor:
Monika Dzwonkowska

podstawy-biotechnologii_78615„Podstawy biotechnologii” pod redakcją naukową Colina Ratledge oraz Bjorn Kristiansen to podręcznik skierowany przede wszystkim do studentów nauk przyrodniczych, medycznych, rolniczych i innych pokrewnych. Idealnie nadaje się również dla osób chcących poznać podstawowe procesy, pojęcia i reguły rządzące oraz występujące w świecie biotechnologii. Książka ta z pewnością znajdzie grono wielbicieli będąc nie tylko podstawowym źródłem wiedzy, ale i również może stanowić jej uzupełnienie. Przyswojenie i zrozumienie zawartych informacji w dużej mierze ułatwia język publikacji. Każde zagadnienie wyjaśnione jest w prosty, ale i szczegółowy sposób. Pomocne również jest zastosowanie w każdym podrozdziale schematów, rycin i fotografii mających na celu usystematyzowanie treści, ułatwienie ich zrozumienia oraz zapamiętania. W książce często przedstawione są również wzory przydatne w obliczeniach. Dobrze zostało określone ich podstawowe zastosowania. Dużym plusem jest również stosowanie wykazu skrótów używanych w danym rozdziale, przez co lektura książki i korzystanie z niej jest łatwiejsze.

 

Zachwycać może dwuczęściowa struktura książki. Pierwsza część stanowi zbiór podstawowych pojęć i reguł. Ma ona na celu ogólne przybliżenie i opis podstawowych problemów. Za to kolejna część szeroko traktuje o praktycznym zastosowaniu procesów biologicznych czy biotechnologicznych w różnych dziedzinach.

 

Ciekawym aspektem poruszanym w tej książce, a rzadko spotykanym w publikacjach tego typu jest omówienie społecznego odbioru biotechnologii, gdzie w sposób konkretny skupiono się przede wszystkim na ustaleniu obaw społeczeństwa związanych z użytkowaniem GMO i przedstawieniu argumentów potwierdzających lub zaprzeczających ich słuszność. Również interesującym rozdziałem jest ten związany z przedsiębiorczością w biotechnologii. Określa zastosowanie biotechnologii m.in. w medycynie oraz rolnictwie, a następnie ukazuje zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa biotechnologicznego.