kwi
17
2012
Opublikował:
Radosław Szaraptowski

x_students_science_conferenceJuż po raz dziesiąty Politechnika Wrocławska organizuje Konferencję Naukową Studentów. To wyjątkowe wydarzenie łączy studentów i doktorantów z Polski i zagranicy, którzy prezentują wyniki swoich badań, zawierają nowe znajomości i rozwijają współpracę. Konferencja odbędzie się w dniach 12-15 lipca 2012 w hotelu „Maria” w okolicach zamku Książ pod Wałbrzychem.

 

Patronami Honorowymi ubiegłorocznej Konferencji byli:

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Marszałek Województwa Dolnoślaskiego - Rafał Jurkowlaniec
  • Wojewoda Dolnośląski - Aleksander Marek Skorupa
  • Rektor Politechniki Wrocławskiej - prof. Tadeusz Więckowski
  • Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej - Ewa Mańkiewicz – Cudny
  • Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk - prof. Andrzej Żelaźniewicz
  • Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry

 

Konferencja organizowana jest przez Politechnikę Wrocławską od 2003 r. Tegoroczna edycja, tak jak rok temu, będzie miała charakter multidyscyplinarny, co umożliwia spotykanie się młodych ludzi realizujących się w całej gamie kierunków i dyscyplin naukowych, którzy poszerzają swoje horyzonty, zawierają znajomości i podejmują współpracę z innymi studentami i doktorantami z kraju i zagranicy.

 

Konferencja adresowana jest do studentów wszystkich lat oraz doktorantów, którzy w dniu rejestracji będą na I roku studiów. Prace, związane z szeroko pojętą techniką (jedynie w języku angielskim), przyjmowane są do 13 maja br. Konferencja daje okazję do zaprezentowania wyników swoich badań prowadzonych np. w ramach projektu inżynierskiego/pracy dyplomowej, omówienia i dyskutowania po angielsku na wybrane temat w gronie życzliwych naukowców, poznania osób o podobnych zainteresowaniach i zawarcia nowych znajomości.

 

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kns.pwr.wroc.pl oraz na Facebooku - www.facebook.com/Students.Science.Conference

 

Nadesłane przez:

Sebastian Mieżeń

Politechnika Wrocławska

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego X KNS

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Budynek A-1, pokój 142

telefon: 0 71 320 43 21

www.kns.pwr.wroc.pl

kwi
11
2012
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

podstawy-biotechnologii_78615Nowoczesne kompendium biotechnologii – nauki XXI wieku!

 

Pierwszy od lat na rynku polskim kompleksowy podręcznik biotechnologii. Książka w unikalny sposób łączy zagadnienia biologii i bioprocesowania po to, aby udostępnić czytelnikowi pełny przegląd wiedzy biotechnologicznej. Wyjaśnia jej podstawowe zasady i pełny zakres przykładów ukazujących, w jaki sposób zasady te są stosowane – od początkowego substratu aż do końcowego produktu. Charakterystyczną cechą tego podręcznika jest omówienie społecznego odbioru biotechnologii i przemysłu biotechnologicznego, co stawia tę naukę w szerszym kontekście.

 

Podręcznik składa się z dwóch części:

Część 1. Podstawowe pojęcia i reguły

Omówiono w niej: odbiór społeczny biotechnologii; biochemię i fizjologię wzrostu i metabolizmu; stechiometrię i kinetykę wzrostu mikroorganizmów z perspektywy termodynamicznej; zarządzanie genomem Prokaryota; inżynierię genetyczną drożdży i grzybów strzępkowych; kinetykę procesów mikrobiologicznych; projektowanie i transfer masy w bioreaktorach; zasady pomiaru, monitoringu, modelowania i kontroli procesów biotechnologicznych oraz aspekty ekonomiczne produkcji.

 

Część 2. Zastosowania praktyczne

Obejmuje takie zagadnienia jak: wysoko wydajny skrining i optymalizacja procesów biotechnologicznych; biotechnologia produkcji aminokwasów, kwasów organicznych, polisacharydów i olejów mikrobiologicznych, antybiotyków, enzymów i białek rekombinowanych oraz biotechnologia komórek roślinnych, kultur komórek ssaków i owadów; biotransformacja i zastosowania immunochemiczne.

 

Każdy z rozdziałów jest logicznie i trafnie podzielony na podrozdziały i zawiera ułatwiającą zrozumienie i przyswojenie treści dokumentację w postaci wykazu skrótów stosowanych w danym rozdziale, słowniczków terminów fachowych, licznych tabel, wykresów, schematów i fotografii, ramek z dodatkowymi informacjami. Po każdym rozdziale znajduje się spis literatury uzupełniającej.

 

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów biotechnologii, biologii, bioinformatyki, licznych dziedzin nauk medycznych, rolniczych i pokrewnych wszystkich typów uczelni wyższych. Może być także doskonałym źródłem najnowszej, podstawowej wiedzy dla doktorantów, pracowników naukowych, osób interesujących się problemami współczesnej biotechnologii, jak również biotechnologów praktyków.

 

kwi
4
2012
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

symbiozaCześć!

 

Jesteśmy organizatorami pierwszej międzyuczelnianej konferencji naukowej o tematyce biotechnologicznej odbywającej się w Warszawie.

 

Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza” jest imprezą naukową kierowaną do studentów biotechnologii oraz nauk pokrewnych, umożliwiającą prezentację osiągnięć własnych, wymianę najnowszych informacji, a także spotkania z autorytetami z wielu dziedzin.

 

Jest to pierwsza impreza naukowa współorganizowana przez koła naukowe trzech warszawskich uczelni: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

MSB „Symbioza” odbędzie się w dniach: 25-27 maja 2012.

 

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich studentów do wzięcia udziału w Sympozjum. Podczas 3-dniowej konferencji Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wybranej przez siebie formie:

  1. Prezentując badania laboratoryjne w formie wystąpienia ustnego w języku polskim, trwającego 15 minut.
  2. Prezentując poster o tematyce eksperymentalne lub teoretycznej w języku polskim.
  3. Jako wolny słuchacz.

 

„Symbioza” odbędzie się także pod znakiem wspólnej zabawy i integracji studentów z całej Polski. Już pierwszego dnia (piątek) odbędzie się impreza integracyjna, zaś kolejnego dnia (sobota) wielki event integracyjny, którego szczegóły ujawnimy uczestnikom w ramach niespodzianki zaraz przed Sympozjum. Dołożymy wszelkich starań, byście nie zapomnieli tego majowego weekendu przez długi czas!

 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której umieszczane są wszystkie najświeższe informacje:www.symbioza.edu.pl. Na stronie jest także możliwa rejestracja uczestników. Rejestracji można dokonać do 23 kwietnia.

 

Ponadto zerknijcie na nieco mniej oficjalny profil na Facebooku: www.facebook.com/msbsymbioza. Czekają tam na Was różne konkursy z nagrodami! W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.

 

Do zobaczenia na „Symbiozie”!

 

Nadesłane przez: Marcin Szymon Filipiak