sty
26
2011
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Program-Amgen-ScholarsRozpoczął się nabór do trzeciej edycji Programu Amgen Scholars. Uczestnicy Programu, najbardziej utalentowani studenci mają szansę otrzymać stypendia na renomowanych europejskich uczelniach, w tym na Uniwersytecie w Cambridge.

 

1 grudnia 2010 roku rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Programu Amgen Scholars. Dzięki niemu studenci marzący o międzynarodowej karierze naukowej mogą zdobyć doświadczenie na najlepszych europejskich uczelniach. O stypendia mogą ubiegać się studenci kierunków medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych. Uczestnicy Programu Amgen Scholars będą mogli wziąć udział w projektach badawczych na prestiżowych europejskich uczelniach: Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), Instytucie Karolinska (Szwecja) oraz Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy).

 

Spośród amerykańskich uczelni w Programie biorą udział między innymi: Uniwersytet Columbia, MIT, Uniwersytet Stanforda, Berkeley i UCLA. Amgen Scholars jest jednym z najbardziej prestiżowych programów badawczych dla młodych naukowców, z budżetem opiewającym na 34 miliony dolarów.

 

Początki tego Programu sięgają 2006 roku, gdy Fundacja Amgen rozpoczęła współpracę z 10 uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych. Program ma na celu umożliwienie studentom zdobycia praktycznych doświadczeń badawczych pod opieką najbardziej utytułowanych naukowców. W 2008 roku w Programie po raz pierwszy wzięły udział 3 europejskie uniwersytety. Dzięki tej współpracy w ciągu ostatnich czterech lat niemal 1200 stypendystów Programu Amgen Scholar reprezentujących 327 uniwersytetów z całej Europy i Stanów Zjednoczonych miało okazję uczestniczyć w innowacyjnych projektach badawczych.

 

W wielu krajach Europy studenci mają ograniczone możliwości w dziedzinie badań naukowych. Współpraca z Fundacją Amgen pozwala nam zaoferować najzdolniejszym studentom wyjątkowy letni program badawczy, który ma na celu zainspirowanie ich do podejmowania kariery naukowej - powiedział profesor John Rallison, rektor ds. dydaktyki na Uniwersytecie Cambridge.

 

Każdego roku dynamicznie rośnie liczba aplikacji studenckich. W 2010 roku do Programu aplikowało niemal 3 razy więcej kandydatów niż podczas pierwszej edycji Programu. Ponad 70% absolwentów programu Amgen Scholars, którzy ukończyli studia kontynuuje naukę w celu uzyskania wyższego stopnia naukowego, bądź rozwija swoją karierę zawodową w obrębie nauk ścisłych lub inżynieryjnych.

 

Studenci aplikujący do Programu Amgen Scholars powinni wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz chęcią podjęcia studiów doktoranckich. O udział w europejskim Programie mogą ubiegać się osoby, które studiują na jednej z europejskich uczelni wyższych oraz do czasu przystąpienia do Programu nie uzyskały tytułu licencjata lub tytułu zawodowego potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia (bądź równoważnego tytułu). Kandydat zainteresowany udziałem musi jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.amgenscholars.eu

 

W dalszym ciągu obserwujemy niedobór wykwalifikowanych naukowców i inżynierów - twierdzi Jean Lim, prezes Fundacji Amgen. - Program Amgen Scholars ma zachęcać studentów do podejmowania kariery w zakresie nauk ścisłych poprzez zaoferowanie im możliwości zdobycia praktycznych doświadczeń w laboratoriach na najlepszych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

 

Po zakończeniu projektów badawczych w Europie i w USA organizowane jest 3-dniowe sympozjum podsumowujące Program. Stanowi ono doskonałą okazję nie tylko do wymiany doświadczeń, lecz również poznania utytułowanych naukowców prowadzących projekty badawcze.

 

Istotnym elementem projektu jest wyrównanie szans dla uczestników Programu, bez względu na ich status majątkowy. Studenci mogą liczyć na możliwość wsparcia finansowego, które pokrywa koszty udziału w Programie. Aplikacje można składać do 28 lutego 2011 roku.

 

Program Amgen Scholars został objęty honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Prof. Barbary Kudryckiej oraz Minister Zdrowia, Pani Ewy Kopacz.

 

Fundacja Amgen

Celem Fundacji Amgen (www.amgen.com/citizenship/overview.html) jest: polepszenie edukacji w zakresie nauk ścisłych, poprawienie dostępu pacjentów do wysokiej jakości opieki oraz wspieranie społeczności, w których mieszkają i pracują pracownicy Amgen. Od 1991 roku Fundacja przekazała ponad 140 milionów dolarów w ramach stypendiów dla organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych, Portoryko i w Europie.

 

Nadesłane przez:  Michał Gierałtowski

sty
7
2011
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Serdecznie zapraszamy, szczególnie młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów do udziału w jednodniowej konferencji „Biotechnology: from basic research to practical applications”, która odbędzie się w Rzeszowie (Wydział Biologiczno-Rolniczy, nowy budynek D-9, ul. Zelwerowicza 35), w dniu 31 marca 2011 roku.

 

Wstępny program konferencji:

 • 8.00- 9.00 Powitanie uczestników, otwarcie konferencji przy śniadaniu
 • 9.00-9.45 Wykład Gościa specjalnego: Andre Goffeau (Louvain-la-Neuve): Yeast genomics and long term biomedical applications.
 • 10.00-11.00 Wykłady:
  • Andriy Sibirny (Lwów, Rzeszów): Metabolic engineering of non-conventional yeasts for construction of robust producers of fuels and chemicals
  • Jan Barciszewski (Poznań): Application of ribonucleic acids technologies in medicine and biotechnology
  • Adam Jaworski (Łódź): The role of non-B DNA structures in spontaneous mutagenesis 
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.30 Wykłady:
  • Józef Dulak (Kraków): Effect of antioxidant genes on regenerative potential of stem cells
  • Dorota Lechniak-Cieślak, Zofia Madeja(Poznań): From zygote to embryonic stem cells – what can we learn from in vitro system?
  • Barbara Lipińska (Gdańsk): Proteazy z rodziny HtrA i możliwosci ich zastosowania w praktyce medycznej.
 • 14.30-15.00 Przerwa na kawę z płynnym przejściem do sesji plakatowej
 • 15.00-17.00 Sesja plakatowa
 • 17.00-18.00 Poczęstunek, podsumowanie, zakończenie konferencji

 

Nie będzie opłaty konferencyjnej, organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas konferencji, istnieje możliwość druku komunikatów w materiałach pozjazdowych (honorarium: 180 zł/objętość arkusza wydawniczego). Język plakatu i tekstu – angielski lub polski. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie chęci uczestnictwa (zapraszamy do przedstawienia doniesień własnych w sesji plakatowej) i streszczeń komunikatów do końca stycznia, a tekstów doniesień do końca lutego na adres: gbartosz@univ.rzeszow.pl.

 

W imieniu organizatorów,

Grzegorz Bartosz

 

UWAGA! Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o kontakt z przewodniczącą Koła Naukowego BioX, Katarzyną Koczwarą

sty
7
2011
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Szanowni Państwo,

 

Jest nam miło poinformować, że dnia 13 grudnia 2010 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła III edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

 

Termin nadsyłania prac upływa 29 lipca 2011 r.

 

Naszemu przedsięwzięciu patronują: www.kulturaludowa.plwww.witrynawiejska.pl. Minione dwie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wśród nadesłanych prac znajdowały się monografie wsi, sagi rodzinne, opowiadania, a nawet wiersze. Laureaci pierwszej edycji mogą już pochwalić się opublikowanymi opracowaniami, a obecnie trwają prace nad książkami tegorocznych finalistów. Każda edycja konkursu zakończona jest uroczystą galą połączoną z promocją wydanych publikacji. Z sylwetkami laureatów i tematyką nagrodzonych dotychczas prac można zapoznać się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl.

 

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl. W załączeniu przesyłamy zgłoszenie konkursowe, regulamin i kartę zgłoszeniową.

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: 
Sylwia Konopacka,
e-mail: s.konopacka@fdpa.org.pl
tel. 22 864 03 90; 
fax 22 864 03 61.