lis
3
2010
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Stowarzyszenie B-4 zaprasza do udziału w projekcie: „Wiedza i przedsiębiorczość – współpraca sfery nauki i przedsiębiorczości”, obejmującym bezpłatne szkolenia i doradztwo dla osób zainteresowanych otworzeniem własnej działalności gospodarczej. Mam ogromną prośbę o przesłanie tej informacji do wszystkich osób, które mogą być zainteresowane projektem. Projekt skierowany jest do:

 • osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej typu spin off/out,
 • zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • i posiadających status:
  • Studentów – osoby kształcące się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, nieaktywne zawodowo,
  • Absolwentów – osoby, które ukończyły studia nie później niż 12 miesięcy temu, nieaktywne zawodowo,
  • Doktorantów – uczestnicy studiów doktoranckich,
  • Pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni.

 

W ramach projektu przewidziano:

 • Szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Indywidualne doradztwo
 • Konkurs na najlepsze biznesplany
 • Stworzenie platformy internetowej dotyczącej tematyki przedsiębiorczości akademickiej

 

Szkolenia odbywać się będą od grudnia 2010 r. do czerwca 2011r., w soboty i niedziele i/lub w godzinach popołudniowych, w terminach dopasowanych do potrzeb uczestników. Spotkania z doradcą będą ustalane indywidualnie, doradztwo przewidziano od maja do września 2011r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe:

 1. na stronie internetowej: www.wiedzaiprzedsiebiorczosc.b4ngo.pl
 2. lub w Biurze Projektu: ul. Podmurna 24/2a, 87-100 Toruń tel.: 56-65-28-097, 
  e-mail: wiedzaiprzedsiebiorczosc@b4.org.pl

 

Rekrutacja trwa do 30.11.2010r. Liczba miejsc ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Nadesłane przez: Aleksandra Kwiatkowska