lis
25
2009
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

Od poniedziałku 23 listopada do soboty 28 listopada na stronie www.wirtualnakonferencja.pl można wziąć udział w konferencji na temat: „Zaawansowane technologie przyszłością Polski w Unii Europejskiej. Wirtualna konferencja dla studentów i doktorantów”. Na stronie można się dowiedzieć miedzy innymi o tym jak wykorzystać Fundusze Europejskie będąc studentem lub doktorantem? Jak zrobili to inni? Jaki projekt trzeba złożyć, żeby mieć szansę na dofinansowanie z UE?

 

Tematy poruszane na konferencji to między innymi:

 1. Synteza nanomateriałów do zastosowań optoelektronicznych i medycznych
 2. Modelowanie procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu
 3. Centrum Optyki Kwantowej w Toruniu
 4. Problem uwalniania jonów metali z powierzchni implantu do organizmu
 5. Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – rozwój i komercjalizacja
 6. Zagadnienia termo-hydrauliczne w kablach nadprzewodnikowych typu Cable in Conduit
 7. Nowa generacja materiałów filtracyjnych z udziałem nanowłókien i modyfikatorów
 8. Ekstrakty roślinne z wykorzystaniem CO2 w warunkach nadkrytycznych
 9. Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń

 

Ponadto w ramach konkursu na najlepszą prezentację studencką młodzi ludzie zaprezentowali swoje prace na tematy:

 1. Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów z energetyki
 2. Samoorganizujące się struktury dla fotoniki
 3. Przewidywanie struktur RNA wyższych rzędów
 4. Zrozumieć NANO, czyli badania nad nanocząstkami
 5. Farmakogenetyka w raku piersi i wiele innych.

 

Wirtualna konferencja „Zaawansowane technologie przyszłością Polski w Unii Europejskiej” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Nadesłane przez: Anna Mączka

lis
23
2009
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

plakat-01Szanowni Państwo,

 

W imieniu Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży, pragniemy zaprosić Państwa do współpracy przy realizacji projektu „Promocja idei Spin-off – szansa dla studentów i doktorantów – SPINKA”. 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest przedstawienie studentom i doktorantom uczelni regionu możliwości połączenia sfer nauki i biznesu poprzez podejście działalności gospodarczej typu spin-off.

 

W ramach projektu przewidziany jest szereg bezpłatnych szkoleń oraz trzy konferencje. Skorzysta z nich ponad 300 studentów i doktorantów szkół wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. Chcielibyśmy zaprosić młodych naukowców na organizowaną przez nas Konferencję pt. „Spin-off – biznesowa szansa dla studentów i doktorantów”, która odbędzie się w dniu 26 listopada br. w Audytorium nr 1 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w godzinach 9.30 – 13.00.

 

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i praktyczne świadczone przez doświadczonych wykładowców i praktyków.

 

Z poważaniem

Hubert Balicki – Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: spinka@ecwm.org.pl (56) 652 22 40 wew. 30 – informacji udzielą Joanna Karczewska i Hubert Balicki.

lis
11
2009
Opublikował:
Radosław Szarpatowski

plakat_wwwSzanowni Państwo,

 

Z okazji 5-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w dniach 23-28 listopada 2009r. odbędzie się konferencja pt: „Zaawansowane technologie przyszłością Polski w Unii Europejskiej. Wirtualna konferencja dla studentów i doktorantów”.

 

Wydarzenie to ma na celu pokazanie możliwości jakie niesie ze sobą wykorzystanie Funduszy Europejskich w rozwijaniu nowych technologii takich dziedzin nauki jak nano i biotechnologia, ekologia, inżynieria materiałowa i inne. Rozwój nauki w Polsce a poprzez to pobudzanie do nowych innowacyjnych pomysłów jest szansą, aby być kopalnią wiedzy i technologii dla całej Europy. Konferencja ta jest skierowana głównie do studentów i doktorantów, którzy tworzą nową rzeczywistość dzięki swojej pracy i pomysłom.

 

Pragniemy dać im szansę prezentacji własnych wyników badawczych, osiągnięć oraz pomysłów. Konferencja odbywa się z wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych i największych nośników informacji jakim jest Internet. Na stronie www.wirtualnakonferencja.pl można dokonywać rejestracji oraz zgłosić swoje wystąpienia. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w cyklu wykładów tworzonych przez autorytety z całej Polski.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Fundacji NANONET

 

Nadesłane przez: Anna Mączka