mar
14
2009
Autor:
Joanna Wojciechowska

7107Pismo jest najstarszym nośnikiem informacji dla ich potencjalnych odbiorców, których dzieli różnica czasu i odległości. Współcześnie bioinformatyka systematyzuje informacje z zakresu nauk przyrodniczych, integruje: biologię molekularną, informatykę, matematykę, genetykę, teorię baz danych, biologię strukturalną, genomikę i biochemię. Bioinformatyka udowadnia przydatność matematyki i informatyki dla przechowywania i analizy danych, dzięki której wieloczynnikowe dane można zapisać w sposób uniwersalny dla użytkowników z każdej szerokości geograficznej.

 

Podręcznikiem-przewodnikiem, który umożliwia tworzenie i korzystanie z zasobów głównych biologicznych baz danych jest „Bioinformatyka i ewolucja molekularna” stanowiąca przekład oryginału autorstwa Paula G. Higgs’a i Teresy K. Attwood. Każdy z trzynastu rozdziałów zawiera wprowadzające informacje z zakresu biologii molekularnej, w dalszej części zawarte są metody analizy danych, a ponadto zamieszczono testy sprawdzające i ugruntowujące wiedzę zawartą w rozdziale. Stopień zaawansowania zagadnień jest zróżnicowany. Wprowadzające rozdziały zawierają wyjaśnienie zastosowania bioinformatyki w systematyzacji natłoku różnorodnych informacji dotyczących molekuł w obliczu ich zmienności, z uwzględnieniem ich właściwości fizyko-chemicznych, takich jak np. zagadnienie sekwencjonowania białek.

 

Podręcznik wskazuje na konieczność znajomości kosmopolitycznego języka bioinformatyki z uwagi na jej zastosowanie w bezpośrednich badaniach, jak i dla pośredniego wnioskowania, m.in. na podst. sekwencjonowania białek „po nitce do kłębka” uzyskać można informację o materiale genetycznym stanowiącym matrycę. Drugim motywem przewodnim książki jest ewolucja molekularna, dla której zaadaptowano aparat matematyczny, m. in. wykorzystano rachunek prawdopodobieństwa i kombinatorykę przy szacowaniu częstotliwości występowania i utrwalania mutacji jako przyczynę, czy też odległości ewolucyjnych jako skutków zmienności wewnątrz- i międzygatunkowej.

 

Do entuzjastów kladystyki adresowany jest rozdział dotyczący konstrukcji, więc też interpretacji drzew filogenetycznych. Bioinformatyka znajduje zastosowanie w tworzeniu modeli ilustujących idee, dzięki którym hipotezy awansują do rangi teorii naukowych, np. powstanie chloroplastów i mitochondriów w efekcie endosymbiozy, czemu poświęcony jest kolejny rozdział książki. Podręcznik napisany wnikliwie i mimo skomplikowanej tematyki, jakiej jest poświęcony, autorzy wiedzą jak wykorzystać przepływ impulsów elektrycznych w mózgu czytelnika dla indukcji magnetyzmu między tym a podręcznikiem.

 

Autorzy dużo obiecują, ale też dużo wymagają, uważając, by nie odebrać entuzjazmu, który musi pozostać bezkompromisowym, jeśli traktować poważnie słowa F. Chwaliboga: ,,Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają”. Zdanie to, wyjaśniające konieczność zastosowania i rozwoju bioinformatyki, wydaje się być pointą książki.

 

mar
1
2009
Autor:
Sandra Cichorz

W dniu 5 lutego br. Koło Naukowe Biotechnologii BioX zaprezentowało swoją działalność podczas Drzwi Otwartych UTP 2009. Członkowie Koła udzielali informacji o przebiegu studiów na kierunku biotechnologia, a także o możliwościach rozwijania swoich zainteresowań poprzez przynależność do koła naukowego. Dodatkowo członkowie Koła starali się przybliżyć wszystkim zainteresowanym specyfikę prowadzenia roślinnych kultur in vitro na przykładzie eksplantatów z buraka, tytoniu oraz karczocha. Zorganizowali również wycieczkę do Laboratorium Biotechnologicznego mieszczącego się w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin UTP.